Zaklada Kultura nova dodijelila je financijsku potporu IKS Festivalu za osnaživanje suvremene izvedbene umjetnosti u Splitu!

Projekt Inovativna kazališna scena Split djeluje kao snažno središte inovativnih praksi koji za cilj ima osnažiti i promovirati umjetnike i umjetničke kolektive na području suvremene izvedbene umjetnosti u Splitu, razvijati publiku i međunarodne suradnje. Projektom se producira, prezentira te organizacijski osnažuju angažirani i inovativni projekti suvremene plesne umjetnosti, post dramske kazališne umjetnosti, video art umjetnosti i interdisciplinarne suvremene prakse. Edukacijskim, produkcijskim i rezidencijalnim formatima stvaraju se uvjeti za sustavni razvoj suvremenog plesa, eksperimentalnog kazališta, istraživačkih i interdisciplinarnih projekata u Splitu, te se izgrađuje publiku.

Umjetničkim (ko)produkcijama podržava se domaće umjetnike i kolektive koji su se od 2012. godine etablirali na IKS Festivalu – međunarodnom festivalu kazališta, a svoje uporište rada imaju u eksperimentu, novim dramaturgijama i podvizima u stvaranju kazališnog jezika koji odstupa od tradicije i ustaljenih formi. Projekt održava sustavnu produkciju i distribuciju suvremene izvedbene umjetnosti te omogućava seriju međunarodnih umjetničkih rezidencija te tako pozicionira lokalnu zajednicu u europski kontekst.

Popis financijskih potpora od Zaklade Kultura nova od 2013. godine:

Centar SOLAR: Inovativna kazališna scena Split (2020.)

Inovativna kazališna scena Split (2018.)

Inovativna kazališna scena Split (2016.)

Putevima kazališta inovacije na Mediteranu (2016.)

Selekcija međunarodnog programa za IKS Festival 2017 (2016.)

Inovativna kazališna scena Split (2015.)

selekcija međunarodnog programa za IKS Festival 2016 (2015.)

Inovativna kazališna scena Split (2014.)

Putevima kazališta inovacije na Mediteranu (2014.)

Inovativna kazališna scena Split (2013.)

O zakladi:

Zaklada “Kultura nova” rezultat je uspješne višegodišnje inicijative organizacija civilnog društva koje su zagovarale osnivanje posebne zaklade za civilni sektor u kulturi.

Inicijativu organizacija civilnog društva prepoznali su i podržali Ministarstvo kulture i Vlada RH koji su nastavili davati podršku razvoju Zaklade i nakon njenog osnivanja. Zaklada nije konkurentski niti zamjenski izvor financiranja u kulturi onim postojećim na nacionalnoj razini ili subnacionalnim razinama, kroz koje se i dalje osiguravaju sredstva za kulturne programe civilnog sektora, već je “Kultura nova” komplementarna i nadopunjujuća mjera u sustavu financiranja kulture koja će doprinijeti stabilizaciji i razvoju organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti. Zaklada u okviru hrvatskog modela kulturne politike predstavlja važan primjer utemeljenja autonomnog tijela kojem je dana odgovornost odlučivanja o pružanju stručne i financijske podrške civilnom sektoru u kulturi. “Kultura nova” je prva je zaklada u sektoru kulture u Hrvatskoj koju je osnovala država. Hrvatska je osnivanjem Zaklade “Kultura nova” napravila značajan iskorak prema praksama onih europskih zemalja koje kroz različite mehanizme unapređuju sustav financiranja u kulturnom i umjetničkom polju.

Zakladu „Kultura nova“ osnovala je Republika Hrvatska posebnim zakonom usvojenim u Hrvatskom saboru 15. srpnja 2011. godine („Narodne novine“ 90/11) kao zakladu s osnovnom svrhom promicanja i razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj na području suvremene kulture i umjetnosti.

„Kultura nova“ pruža stručnu i financijsku podršku programima organizacija civilnog društva u kulturi koji: potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa; podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja; potiču uspostavljanje međusektorske suradnje; pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini; potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih; potiču i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade. Zaklada provodi i vlastite programe iz navedenih područja.

Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću i nagradnih igara sukladno Zakonu o igrama na sreću te Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te iz osnovne imovine, prihoda od osnovne imovine, donacija i ostalih prihoda sukladno zakonu.