NAZIV PROJEKTA:
„PROJEKT SOLAR – SUNČANI VAROŠ SRETNIH STANOVNIKA, revitalizacija
prostora i uspostava društveno kulturnog centra u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada
Splita”

UPRAVLJAČKO TIJELO:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalna zaklada za
razvoj civilnog društva

FOND:
Europski socijalni fond

OPERATIVNI PROGRAM:
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

OPIS PROJEKTA:

Svrha Projekta Solar je doprinos razvoju održivih kulturno-umjetničkih programa u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita te renovacija i uspostava društveno-kulturnog centra u Varošu. Zgrada budućeg društveno-kulturnog centra u ulici Sinovčićeva 6 / Ban Mladenova 9 u cijelosti je u vlasništvu grada Splita, a zbog neadekvatnosti prostora, prvenstveno zbog lošeg krovnog pokrova koji je uzrok prokišnjavanja i vlage, unutar njenih prostorija ne uspijevaju se kvalitetno provoditi kulturni, umjetnički, diskurzivni i zdravstveni programi u punom obimu. Kod promocije aktivnosti potrebno je poboljšati zajednički nastup prema javnosti, kako bi se postigla bolja vidljivost OCD-ova koje djeluju u dvije dvorane i uredskim prostorijama.

Ishodi projekta potaknut će sretnije, kulturnije i zdravije življenje stanovnika kontaktne zone povijesne jezgre grada Splita – Varoša, ali i ostalih stanovnika Grada Splita (opća populacija).

CILJEVI PROJEKTA:

 • Revitalizirati zgradu na adresi Sinovčićeva 6 / Ban Mladenova 9 u kojoj djeluju Gradski kotar Varoš i organizacije civilnog društva i mogućnost realizacije pilot projekta postavljanja kupa kanalica sa solarnim ćelijama na krovište.
 • Pokrenuti model suradnje javno-civilnog partnerstva Gradskog kotara Varoš i OCD-ova koji privremeno ili stalno koriste uredske prostorije i dvorane ili ih imaju na upravljanje.
 • Pokrenuti cirkulaciju kulturne, umjetničke i diskurzivne prakse za što veću participaciju građana i stanovnika u Varošu za sudjelovanje na programima unutar prostorija i dvorana zgrade DKC Solar i na javnim površinama.
 • Uspostaviti društveno kulturni centar u kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada Splita koji nastoji sačuvati izvorno shvaćanje mediteranskog života u centru grada, autentičnost suvremenog načina programiranja društvenih praksi u javnom prostoru u kojemu stanovnici grada Splita ostaju participativni sudionici artikulacije različitih
  umjetničkih, kulturnih i društvenih potreba.
 • Poboljšati promociju kulturno umjetničkog i diskurzivnog programa te programa za zaštitu zdravlja OCD-ova široj javnosti i povećati broj aktivnosti u dvije dvorane DKC Solar.

OČEKIVANI REZULTATI:

 • Revitalizirano krovište te uspostavljen društveno kulturni centar po modelu javno-civilnog partnerstva u suradnji sa Gradskim kotarom Varoš i organizacijama civilnog društva
 • Pripremljeno i provedeno ukupno 100 kulturno umjetničkih, edukativnih i informativnih programa kroz tri programske linije: Kulturno – umjetnički program, Diskurzivni program i Zdravi Varoš
 • Umrežene organizacije civilnog društva koje su sudjelovale na projektu, kontinuirano
  obavljaju svoje aktivnosti i djelatnosti u društveno-kulturnom centru, te nastavljaju osnaživati svoje stručne i administrativne kapacitete.

CILJANA SKUPINA I KRAJNJI KORISNICI:

 • Projektom će se obuhvatiti 13 organizacija civilnog društva (3 OCD- partnera i 10
  organizacija civilnog društva) i 20 volontera. Krajnji korisnici su stanovnici kontaktne zona, povijesne jezgre i ostali građani Splita (opća populacija).

MJESTO PROVEDBE AKTIVNOSTI:

Zgrada DKC Solar svojom namjenom spada pod kategoriju „uredska zgrada“ te je osim
uredskih prostorija opremljena sa dvije dvorane koje koriste organizacije civilnog društva po
posebnim kriterijima korištenja prostora: dvorana u prizemlju, kojom upravlja Gradski kotar
Varoš i dvorana IKS na 2. katu zgrade, kojom upravlja IKS Festival. Zajedničke prostorije u
zgradi povezane su prolazom, koje povezuju prostorije Gradskog kotara Varoš i prostorije
organizacija civilnog društva.

Objekt se nalazi u Varošu, koji zbog specifičnosti ima dva ulaza Sinovčićeva 6 i Ban
Mladenova 9.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

1.816.076,50 kuna
Državni proračun RH 15%: 272.411,475 kuna
EU financiranje 85%: 1.543.665,025 kuna)

TRAJANJE PROJEKTA:

16 MJESECI

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

20. studenog 2020. – 20. ožujka 2022.

NOSITELJ PROJEKTA:

IKS Festival
Ruđera Boškovića 13
21000 Split
www.iksfestival.com

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Jelena Alčić
Voditeljica projekta
voditeljica.projekta@centar-solar.eu
099 2324463

PARTNERI:

GRAD SPLIT, UDRUGA GET, SPLITSKO – DALMATINSKO DRUŠTVO ZA CELIJAKIJU

ZA VIŠE INFORMACIJA O EU FONDOVIMA POSJETITE www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

lenta_EU_dkc

Objavljeni sadržaj isključivo je odgovornost IKS Festivala