JEDINSTVENI KOLEKTIV KOJI OBJEDINJUJE RAZLIČITE UMJETNIČKE DISCIPLINE U IZVEDBI I OTVARA PROSTOR AKTIVNOG DRUŠTVENOG ANGAŽMANA, ISTRAŽIVANJA I EKPERIMENTA S PUBLIKOM

Umjetnička proizvodnja kolektiva temelji se na angažmanu, uključivosti i inovativnosti umjetnikova djelovanja sa publikom. To je kolektiv! unutar formata IKS Scena producira i prezentira angažiranu suvremenu izvedbenu umjetnosti, video art i interdisciplinarne suvremene prakse. Kolektiv se bavi sustavnim razvojem suvremenog plesa, eksperimentalnim kazalištem, istraživačkim projektima, te izgrađuje publiku u Splitu. Od 2012. godine To je kolektiv! sastoji se od splitskih umjetnika koji su se etablirali na IKS Festivalu – međunarodnom festivalu kazališta a svoje uporište rada imaju u eksperimentu, novim dramaturgijama i podvizima u stvaranju kazališnog jezika koji odstupa od tradicije i ustaljenih formi. To je kolektiv! aktivno se bavi produkcijom plesnog filma i videa, te produkcijom interdisciplinarnih projekta u kojima se spaja suvremeni ples, zvukovna umjetnost i novi mediji.

Film POKRET nastao je u produkciji Umjetničke akademije u Splitu te u njemu sudjeluju članovi kolektiva, dok je u suradnji sa IKS Festivalom organizirana distribucija filma na svjetskim festivalima koji promoviraju novi žanr – plesni film i video. Svjetsku premijeru imao je na Cinedans – Dance on Screen festivalu u Nizozemskoj.

POSTANI TO JE KOLEKTIV! Dostavi nam životopis, opis umjetničkog djelovanja, polje interesa i motivacijsko gorivo – nela@iksfestival.com

IT’S A COLLETIVE! The artistic production of the collective is based on the innovation and inclusiveness of the artist’s action with the public. The collective produces and presents engaged contemporary performance art, post-dramatic theater, video art and interdisciplinary contemporary practices. The collective supports systematic development of contemporary dance, experimental theater, research projects, and builds an audience for innovative theatre in Split. Since 2012, The collective consists of artists from Split who were established at the IKS Festival – an international theater festival, and whose work is based on experimentation, new dramaturgies
and celebrate creation in theater that bounces from tradition.