SOMA ENERGON – Kreativni institut za rad i odmor

Postavke programske linije SOMA ENERGON dolaze iz somatske/ tjelesne prakse i umjetnosti pokreta uz primjenu teorija ergonomijske psihologije.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata pa sve do 1990. godine bio je uzlet industrijske psihologije. Austro ugarski umjetnik, koreograf i teoretičar pokreta Rudolf von Laban, za vrijeme I. i II. svjetskog rata, istraživao je kvalitete i ekspresivnost pokreta, ali je i vjerovao u terapeutske učinke plesa i pokreta. Izradio je određene studije za procjenu sposobnosti čovjeka za određeni  posao koji je u to doba, u 20. stoljeću, zahtijevao repetitivnost, preciznost, i fokus što bi radnika često dovodilo do iscrpljenosti pa posljedično i manjka učinkovitosti. S vremenom se Labanova analiza ustalila u nekoliko različitih područja a između ostalog iz područja plesne terapije i kao metoda za procjenu učinkovitosti tima. Poslije 1990. godine u Hrvatskoj započinje razdoblje tranzicije na tržišno gospodarstvo kada se industrijska psihologija zamjenjuje sa terminom organizacijska psihologija. Pokrenut je proces transformacije vlasništva i tranzicije prema otvorenom neoliberalnom gospodarstvu. Iščeznuo je i termin „industrijska psihologija“, a sve više se počeo koristi termin „organizacijska psihologija“.

Za razliku od organizacijske psihologije, koja profesionalnom orijentacijom, selekcijom i obrazovanjem prilagođava i priprema čovjeka za rad i napredovanje, ergonomijska psihologija prilagođava i oblikuje metode i organizaciju rada i uvjete prema čovjekovu zdravlju, odnosno usklađuje zadatke koje radnik treba izvesti kako bi se dobilo optimalno ulaganje snage, fokusa i fizičkog rada s ciljem otklona svih neželjenih utjecaja na zdravlje radnika. Kao znanstvena disciplina istražuje čovjeka i elemente radnog sustava, a cilj je primjena metoda  u svrhu optimizacije rada čovjeka, a s druge strane, rada sustava.

Kao odgovor na suvremene potrebe društva, programska linija SOMA ENERGON – Kreativni institut za rad i odmor nudi individualne radionice somatskog/tjelesnog pokreta. Radionica svoje uporište ima u tjelesnom/somatskom radu a temelji se na osvještavanju važnosti funkcije živčanog sustava kod čovjeka te uzroke nelagode u tijelu. Pitanja koja se razrješavaju na radionici su pronalaženje simpatičkog odgovora na prijetnju u tijelu, i parasimpatičkog odgovora na odmor. Također, polaznika se osvještava što je uzrok problematičnog ili nedovoljno kvalitetnog kretanja prema kojem se mišićni sustav aktivira. Na radionici, za vrijeme uparavanja živčanog sustava kod simpatičkog odgovora u tijelu, pokret postaje automatski, nepravilan i potrebno ga je vratiti u svoju prirodnost i organski tijek laganim, pažljivim, ugodnim i sigurnim pokretom, a njeguje se i pristup osvještavanja tj. “aktivnog promatrača”. 

Stoga ova programska linija pokušat će kroz umjetnost pokreta dati osvježenje u shvaćanju osobnog nezadovoljstva u radnim procesima te dati uvid kako je pronalaženje osobne moći i “sjedanje u autoritet” jednako važno i za podređenog i nadređenog kod komuniciranja.  Posebno će se obratiti pažnja na polaznikove transfere uvjerenja i stavova na kolege/poslodavca/zaposlenike, kao i rješavanje naboja i nezadovoljstva kod očekivanja i rješavanja radnih zadaća. Učestali transferi na druge subjekte često maskiraju skriveni predosobni, rani, dječji svijet polaznika, koji u nedostatku pravilne regulacije odgajatelja/roditelja u dječjoj dobi, u odrasle osobe stvaraju nedovoljno stabilnu psiho – emotivnu  dinamiku u načinu zauzimanja za sebe, svog mišljenja i izražavanje potreba.

Uz pomoć strpljenja, fokusa i koncentracije za vrijeme radionica reprogramiramo tjelesne funkcije. Proširuje se kapacitet za nošenje sa stresom, povećava se bolja organizacija pokreta, potiče polaznika na samoproučavanje i istraživanje vlastitog tijela. Polaznik je vođen kroz tjelesne vježbe kako bi kroz kontakt sa sobom u “oživčevljavanju” tkiva i organskoj integraciji pokreta pronašao kreativniji i slobodniji izražaj svog životnog impulsa.

Za vrijeme radionice polazniku postaje jasno da se može utjecati na lošu radnu okolinu jer u somatskom/tjelesnom radu osnažuje internalni lokus kontrole, prihvaća odgovornost za svoje odluke i vođenje života, pa stoga i može oblikovati postojeće radno mjesto, ili kreirati novo. Loše oblikovana radna okolina, ali i nepotreban umor, slaba produktivnost, stres, apatija, nezadovoljstvo poslom i slab radni moral nisu motivirajući za rad. Suprotno tome stoji snaga, osobna moć i autoritet koji je potrebno utjeloviti.

Starogrčki “soma” znači tijelo dok “en” kao prijedlog znači “u”, a “ergon” je “djelo”, tako je nastala kovanica “soma energon”. Energija (en – ergon) starogrčki znači rad, učinak u nečemu, pa se ova programska linija može prevesti kao Tijelo živog učinka. Kako ne bi ostalo sve na kratkotrajnom učinku, dugoročan utjecaj “tijela životne učinka” urodit će plodom predanim radom na sebi, uz iskreno prihvaćanje svojih nesavršenosti i njihovom integracijom kroz vrijeme. Iskustvenim učenjem i unapređenjem vlastite osobnosti čovjek ima priliku postati “opera d’arte” –  umjetničko djelo. Tim putem povratka u prirodnost, usavršava se kroz životne pogreške i lekcije a osobnim talentom i hrabrošću – unapređuje.

Individualnu edukaciju i radionicu na području somatskog pokreta iz programske linije SOMA ENERGON možete rezervirati na broj telefona 099 675 6869 (rezervacije od 18 do 20 sati). Cijena individualne radionice/edukacije iznosi 35 eura. Radionica/edukacija ima trajanje sat i petnaest minuta.

O umjetničkoj voditeljici radionice: 

Nela Sisarić završila je studij kazališnih znanosti D.A.M.S. na Sveučilištu u Bologni, 2006. godine (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, Università’ di Bologna). Pohađala je specijalizaciju za redatelja/scenografa na Akademiji za dramsku umjetnost, Rim (Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico) u suradnji sa Teatro Metastasio u Pratu, Toscana 2007. Iste 2007. godine odlazi na stručni specijalistički studij “Planiranje i upravljanje aktivnostima suradnje i obrazovanja za srednjoistočnu Europu i Balkan”. Iako je svoje profesionalno djelovanje usmjerila je na projektiranje i provedbe projekata na području glazbeno scenske djelatnosti. 2023. godine završila je pohađati četverogodišnji program edukacije iz područja integrativne psihologije, tjelesno orijentirane terapije i duhovnosti CIR – Centar za integrativan razvoj gdje se susrela s cjelovitim pregledom suvremenih integrativnih tjelesno orijentiranih psihoterapijskih pravaca iz teorijske i praktične, to jest iskustvene perspektive. 2023. godine upisala je Propedeutiku psihoterapije koju provodi Amigdala centar, organizacija s misijom unapređenja psihoterapije u Hrvatskoj i pozitivnog utjecaja profesionalnog terapijskog odnosa na osobni rast, zadovoljstvo i zdravlje pojedinca.

Svoj osobni razvoj, ali i svoj rad kao plesni pedagog od 2009. godine usmjerava prema cjelovitom i integrativnom pristupu tijelu kao i plesnim praksama s ciljem unapređenja tjelesnog, emotivnog i mentalnog zdravlja.

Suvremenim plesom započinje se baviti još 1999. u Studiju za suvremeni ples Athena, Mala Scena Doma Mladih, pod vodstvom Kiline Cremone. Pohađala je razne radionice svjetskim kazališnih majstora kao što su Eugenio Barba, Alejandro Jodorowsky, Simona Bertozzi, Umberto Eco (semiotika kazališta), Howard Katzfire, Ismael Ivo i drugi. Od plesnih tehnika u svom radu koristi release i floor work plesnu tehniku. Veliku inspiraciju pronalazi u tehnici Axis Syllabus kao i istražujući znanja osnaživanja ljudskog energetskog polja putem pokreta inspirirajući se metodom Barbarom A. Brenan. 

Nakon četverogodišnje edukacije pri Centru za integrativni razvoj Split u svojim radionicama putem plesnih spontanih improvizacija polaznicima daje mogućnost otvaranja tjelesnog energetskog toka te približava određene aspekte poimanje vlastite realnosti ali i kontakta u odnosu s drugim bićima.

Od listopada 2020. godine zaposlena je u Multimedijalnom kulturnom centru (Dom mladih) kao stručna suradnica za scenski program.

Umjetnička je voditeljica međunarodnog festival IKS FESTIVAL u Splitu www.iksfestival.com, projekta za djecu Normanologija www.normanologija-online.com i produkcijskog centra Centar Solar u Varošu www.centar-solar.eu.

Član je strukovnih udruga UPUH – Udruga plesnih umjetnika Hrvatske i strukovne udruge Klub prvih pisaca – Društvo književnika za djecu i mlade

naslovna fotografija: Jure Cukar, plesni film “Pokret” red. Tamara Bilankov, na slici plesna umjetnica Nela Sisarić u napuštenoj tvornici Uzor