IKS Festival_Anatomija mačke/De facto

8.7. 20 sati GKL, Anatomija mačke/De facto

Ksenija Zec i Petra Hrašćanec Posebnost ovog projekta je kreiranje i primjena specifične tehnike koja nastaje sintezom suvremene plesne tehnike i studije anatomije životinja. Naglasak je stavljen na mogućnosti anatomske promjene arhitekture tijela. Bavljenje drugačijim tijelom kroz anatomiju mačke zahtijeva duboku kinestetičku osviještenost unutarnjih smjerova kretanja i tjelesnih konekcija kao i područje off – balansa i suspenzije čime se mijenja percepcija prostora i ostvaruje porast vrijednosti dinamike kretanja. Strukturiranje drugačijeg tijela izmiče apsolutnu kontrolu interpretacije i svaka izvedba ostvaruje mogućnost novog gledanja.

Autorski projekt: Ksenija Zec i Petra Hrašćanec Teorijska analiza: Leonida Kovač Kostimi: Zdravka Ivandija Scena: Zdravka IvandijaGlazba: Nenad Sinkauz i Alen Sinkauz

8 July, Thursday at 8 p.m.
City Puppet Theatre Tončićeva 1
dance performance ANATOMY OF A CAT

The most particular thing in this project is the creation and applying of specific technic that happens through synthesis of contemporary dance technic and study of the anatomy of animals. The emphasis is placed on the possibilities of the anatomical changes of the architecture of the body. Dealing with a different body through the anatomy of a cat demands a very deep kinaesthetic awareness the inner directions of  the motion and physical connections as well as the area of the of-balance and suspension that changes the perception of the space and  achieves the increase of the value of the dynamics of motion. Structuring the different body escapes the absolute control of the interpretation  and every  perofrmance realises the possibility of a new viewing. 

Author project: Ksenija Zec i Petra Hrašćanec /Theoretical analysis: Leonida Kovač/Costumes: Zdravka Ivandija/Stage: Zdravka Ivandija/Music: Nenad Sinkauz i Alen SinkauzKomentari su zatvoreni.